diversify-designPokiaľ potrebujete obnoviť Vašu webstránku, spestriť dizajn, či vytvoriť nové pútavé logotypy, sme tým správnym partnerom pri objavení a definovaní Vašej novej vizuálnej identity! V dnešnej digitálnej dobe je kvalitný a profesionálny webový dizajn základným stavebným kameňom ako pre vybudovanie si dlhodobého kontaktu s novými klientmi, tak aj pre udržanie si už stálych zákazníkov.

Každý internetový užívateľ a potenciálny zákazník má dnes na výber z nespočetného množstva ponúkaných služieb. A tak sa stáva čoraz viac a viac prioritou odlíšiť sa a vyniknúť nad konkurenčnými firmami. Webové stránky sa tak stávajú nielen tou prvou profesionálnou vizitkou spoločnosti, ale podieľajú sa predovšetkým aj na prvom dojme internetového návštevníka.

Tejto skutočnosti sme si plne vedomí. A tak ponúkame širokú škálu produktov a služieb pre Vašu spoločnosť v dnešnom digitálne dominovanom svete. Tu nájdete ponuku služieb týkajúcu sa webového dizajnu a logotypov.

Profesionálny rast je dôležitým komponentom pre našu firemnú kultúru. Našou snahou a cieľom je neustále zdokonaľovať a vylepšovať naše služby. A tak sme vytvorili špecifický dotazník, ktorý naši klienti pravidelne vyplňujú. Jedná sa o stručnú online anketu. Avšak tento spôsob považujeme za veľmi účinný, pretože nám ponúka nový druh feedbacku – spätnej väzby – od nášho klienta. A rovnako tento dotazník uplatňujeme aj keď nás zaujíma mienka širokej verejnosti. Takto formovaná a zacielená anketa tým pádom zahŕňa názory a postrehy dvoch rozdielnych strán a ponúka nové pohľady.

Pri našej komunikácii s klientmi a užívateľmi našich stránok sme plne kreatívne a konštruktívne otvorení. Našim pracovným mottom je filozofia Kaizen, to znamená filozofia postupného zdokonaľovania sa. Všetky námety a postrehy spracovávame a vítame aj inovatívne nápady pre zlepšenie akejkoľvek sféry našich služieb.

Čo sa týka tvorby logotypov, raz za čas organizujeme online súťaž, v ktorej naši užívatelia a častokrát aj samotní klienti hlasujú za:

  • najkreatívnejšie logo
  • najodvážnejšie logo
  • najprofesionálnejšie logo